top of page
Studio_Panto_Marta_R_Skwarek-22.jpg

Ruch, który się rozpocznie, ma nieustająco trwać, podlegać zmianom, przekształceniom, docierać do najdalszych części naszego ciała, a my mamy być jego wiernym obserwatorem.

​Od ponad dziesięciu lat uczę tańca w grupach regularnych oraz warsztatowo. Jestem wykwalifikowaną instruktorką tańca współczesnego. Zajmuje się techniką ruchu oraz improwizacją. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na każdym poziomie zaawansowania. Z wielką radością odwiedzam zespoły taneczne, grupy amatorskie oraz spotykam się na sali z profesjonalnymi tancerzami. 

PEDAGOŻKA​

Marta Wołowiec jako pedagożka prowadzi regularne lekcje tańca współczesnego w Krakowie, a także warsztaty w Polsce i za granicą. Na co dzień uczy w Pracowni w Krakowskim Centrum Choreograficznym. Przez wiele lat związana była również z grupą tańca współczesnego a g i t a t u s, a jej choreografie dla zespołu były wielokrotnie nagradzane na festiwalach tanecznych w Polsce.

Od listopada 2020 prowadzi grupę twórczą skoncentrowaną wokół Krakowskiego Centrum Choreograficznego pod nazwą Laboratorium Ciała, w ramach której rozwija własne narzędzia ruchowe, konstruując je i testując w ścisłym dialogu z uczestniczkami Laboratorium.

METODA PRACY

Ucząc, skupiam się na tym, aby taniec i ruch wypełniał całe ciało tancerza. Pracuję nad rozwijaniem świadomości ciała, powiększeniem zakresów ruchu, nad przepływem, uważnością, koncentracją. Interesuje mnie indywidualny rozwój poszczególnych osób, wraz z jednoczesnym poczuciem wspólnoty.

W swojej technice wykorzystuję potencjał napięcia i rozluźnienia, sięgania i opadania, wykorzystywania pędu, przyspieszenia i zwolnienia. Staram się wzmocnić ciało na tyle, by w trakcie ruchu zużywało jedynie tyle energii, ile jest potrzebne do swobodnego przepływu i zmiany układu w przestrzeni. W moim podejściu, ruch, który się rozpocznie, ma nieustająco trwać, przekształcać się, docierać do najdalszych części naszego ciała, a my mamy wiernie obserwować zachodzące w nim zmiany.

W trakcie zajęć wykorzystuję elementy jogi, floor worku, techniki release, ale także tańca fizycznego.

Dzielę się tym, czego nauczyłam się od innych wspaniałych pedagogów, których spotkałam na swojej drodze. 

Od jakiegoś czasu coraz więcej uwagi poświęcam improwizacji, widząc w niej ogromny potencjał do poszerzania własnego języka ruchowego, ale także do rozwoju samej/samego siebie.

bottom of page